Місією Громадської організації «Філософія в дії» є сприяння підвищенню практичної, прикладної і публічної ролі філософії у бутті суспільства шляхом консолідації активних представників академічної філософської спільноти заради реалізації і підтримки суспільно-значущих проектів пов’язаних із різними вимірами побутування філософії у суспільстві:
Універсальні навички
Репрезентація філософського життя України в інформаційному просторі, насамперед, в Інтернеті; сприяння комунікації всередині академічної спільноти; сприяння розвитку наукометрічного аналізу наукових публікацій у галузі гуманітаристики.
Cприяння розвитку прикладних напрямків філософії, інтеграції її в систему науки та налагодженню діалогу з іншими галузями знань шляхом реалізації міждисциплінарних дослідницьких та соціальних проектів.
Переосмислення місця філософії в освітньому просторі, пошук актуальних форм її існування в сучасних системах освіти, а також можливостей реінтеграції філософії і гуманітаристики загалом в наявну систему вищої і середньої освіти.
Сприяння розвитку позаакадемічних форм філософування, створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного філософського дискурсу, а також реалізація прикладних філософських проектів в публічному просторі.
Сприяння розвитку перекладацької, термінологічної та лексикографічної роботи у царині гуманітаристики; реалізація прикладних проектів, здатних впливати на соціальні процеси мовними засобами.