Філософія в міждисциплінарному просторі

Cприяння розвитку прикладних напрямків філософії, інтеграції її в систему науки та налагодженню діалогу з іншими галузями знань шляхом реалізації міждисциплінарних дослідницьких та соціальних проектів.