Напрямок "Філософія в інформаційному просторі"

Репрезентація філософського життя України в інформаційному просторі, насамперед, в Інтернеті; сприяння комунікації всередині академічної спільноти; сприяння розвитку наукометрічного аналізу наукових публікацій у галузі гуманітаристики.
Наразі в межах напрямку триває реалізація 2 проектів.

Загальнонаціональна база даних галузевих інституцій і підрозділів, інших суміжних організацій і об’єднань, фахових періодичних видань, фахівців, тематичних заходів, а також індекс академічних публікацій та перекладів, з можливістю оновлення інформації самими суб’єктами фахової спільноти, із забезпеченням статистичних, пошукових та аналітичних інструментів, а у перспективі – інструментів кількісного та якісного аналізу вітчизняних кириличних наукових публікацій у галузі гуманітаристики.

Електронна версія одного з провідних і найстаріших наукових періодичних видань України у галузі філософії – науково-теоретичного часопису «Філософська думка».