Напрямок "Філософія в освіті"

Переосмислення місця філософії в освітньому просторі, пошук актуальних форм її існування в сучасних системах освіти, а також можливостей реінтеграції філософії і гуманітаристики загалом в наявну систему вищої і середньої освіти.
Наразі в межах напрямку триває реалізація 1 проектів.

Дослідження світового досвіду викладання філософії та форм існування філософії в сучасних системах освіти з метою розробки, апробації та впровадження освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою й вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра і стрижневої методології освітнього процесу.