Напрямок "Філософія у просторі мови"

Сприяння розвитку перекладацької, термінологічної та лексикографічної роботи у царині гуманітаристики; реалізація прикладних проектів, здатних впливати на соціальні процеси мовними засобами.
Наразі в межах напрямку тривє реалізація 2 проектів.

Відкритий електронний реєстр гуманітарних перекладів, що створено з метою упорядкування інформації про україномовні переклади іноземної літератури соціально-гуманітарної тематики, які виходили друком у форматі окремих книжок, статей у складі збірок і антологій та в науковій періодиці протягом останніх 25 років; інформування представників академічної спільноти та широких кіл читачів про такі переклади із наданням доступу до їх повних паперових чи електронних версій; систематизації результатів і експертних висновків перекладацьких, лексикографічних і термінологічних дискусій в цій галузі та створення своєрідного «канону» перекладу спеціальних термінів.

Міждисциплінарний науково-соціальний проект «Дискурс Революції Гідності» започатковано українськими фахівцями з різних галузей соціальних і гуманітарних наук –  філософії, філології, соціології, історії, психології, політології, релігієзнавства та медіакомунікацій – з метою протистояння інформаційній агресії та стабілізації картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому інформаційних просторах.