Напрямок "Філософія в публічному просторі"

Сприяння розвитку позаакадемічних форм філософування, створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного філософського дискурсу, а також реалізація прикладних філософських проектів в публічному просторі.
Наразі в межах напрямку триває реалізації 1 проектів.

Переосмислення місця та ролі соціальних і гуманітарних наук в сучасному суспільстві та її образу в суспільній свідомості, забезпечення інструментів оцінювання публічної активності науковців, розробки та впровадження елементів роз’яснення соціальної значущості, норм, принципів і методів роботи в публічному просторі для магістрантів і аспірантів відповідних спеціальностей.